Reklamationsformular
Du skal bruge denne reklamationsformular, når der er noget galt med din vare. Hvis du vil benytte dig af din 14 dages returret, skal du i stedet bruge vores returformular.

Når du har udfyldt denne reklamationsformular, er det vigtigt, at du afventer svar fra os, inden du sender din vare retur. Da vi først skal have kontakt til leverandør, producent eller fragtfirma, beder vi dig have tålmodighed, indtil du modtager yderligere instrukser fra os. Det sker oftest inden for nogle få arbejdsdage.

Når du har udfyldt denne formular, modtager du en bekræftelse på din reklamation på mail.

Reklamationsformular
Din ordre og kontaktoplysninger
Denne reklamation onhandler følgende vare(r):
  • Antal
  • Varenr.
  • Varenavn/varebeskrivelse
  • Pris/stk.
Info om reklamationen
Har du nægtet modtagelse af varen
Ved fragtskade - har du kvitteret for modtagelse
uden forbehold?
Ønsker du evt. fejl udbedret?
Beskriv din reklamation så fyldestgørende som muligt.
Afhængigt af hvilken reklamtion der er tale om, så sender vi den videre til enten fragtfirmaet, leverandøren eller producenten. Det er derfor vigtigt, at din beskrivelse af fejlen er så fyldestgørende som muligt. Derved sikrer vi også, at din reklamation behandles hurtigst muligt.
For at sikre dig den hurtigste behandlingstid af din reklamation, må du gerne sende os nogle billeder af den defekte vare.